Merhaba, lütfen dilinizi seçin

Merhaba, lütfen buradan oturum açın

Henüz üye olmadınız mı?
ve bizim ödül kazanmış online İngilizce kursumuzu keşfedin.

Kapat
Oyunlarla İngilizce öğren

Yngilizce kelime ezberlemekten ve dilbilgisi kurallaryna dikkat etmekten sykyldynyz my? Neden daha e?lenceli kylmak için oyunlarla Yngilizce ö?renmeyi denemiyorsunuz? Sosyal durumlarda ortamy ysytmak, grup üyeleri arasynda güven olu?turmak ve biraz da gülmek için oyun oynamak her dilde yapylan bir ?eydir. Yngilizce konu?anlaryn a?ina oldu?u bilindik oyunlaryn kurallaryny bir araya getirdik. Bu oyunlary oynayarak dil becerilerinizi güçlendirebilirsiniz. Toplulu?umuzda oyunlary sizinle oynamak isteyecek çok sayyda Yngilizce ö?rencisi arkada? bulabileceksiniz. Ya da kendi arkada?larynyzla da oynayabilirsiniz. Oyun oynamanyn Yngilizce becerilerini geli?tirmede çok faydaly oldu?u kanaatindeyseniz, internetten anadili Yngilizce olanlarla oynayabilece?iniz çok daha zor Yngilizce oyunlar aramayy dü?ünebilirsiniz.

pic

What games did you play as a child, what games do you play now?

pic

Add some fun and excitement into learning English by checking out these fun English games.

pic

Jess joins Fran and Kevin for a game of poker.

pic

In the mood for a laugh? Get the giggles with these fun English games!

pic

Ken is telling Adriana some jokes he found on the internet, do you think they are funny?

Please tick checkbox to indicate that you agree to Englishtown having access to your personal information.
Free English

Sign up for a free English lesson each day by e-mail.

How good is your English?
Get a professional review of your English skills in under 20 minutes.teste başlayın
Find People
Looking for
Yaş kime
Comes from
Speaks language